Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ LÙN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LÙN
Tên lót
THỊ
Tên chính
LÙN
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônTRẦN VĂN HÓAXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
TRẦN THỊ SANH
1902 (Nhâm Dần)

Con gái qua đờiTRẦN THỊ SANH
1989 (Kỷ Tỵ)

Qua đời

Gia đình với TRẦN VĂN HÓA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai