Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ TÁM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ TÁM
Tên lót
THỊ
Tên chính
TÁM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn QUANG DINHXem gia đình này

Chồng qua đời QUANG DINH
1980 (Canh Thân)

Qua đời