Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NGỌC PHÚ1921-

Tên đầy đủ
THỊ NGỌC PHÚ
Tên lót
THỊ NGỌC
Tên chính
PHÚ
Họ chính
Sinh nhật 1921 (Tân Dậu) 30 26

Kết hôn HIỆP ẤTXem gia đình này

Anh em sinh ra QUANG DINH
1925 (Ất Sửu) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN HIẾN
1927 (Đinh Mão) (lúc 6 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THU
1930 (Canh Ngọ) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh ra QUANG TRUNG
1934 (Giáp Tuất) (lúc 13 tuổi)

Cha qua đời VĂN CANG(Bảy)
1946 (Bính Tuất) (lúc 25 tuổi)

Mẹ qua đờiĐÁI THỊ ĐUÔNG
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 33 tuổi)

Anh em qua đời QUANG TRUNG
1972 (Nhâm Tý) (lúc 51 tuổi)

Anh em qua đời QUANG DINH
1980 (Canh Thân) (lúc 59 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HIẾN
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 61 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em gái
5 niên
Em trai
Gia đình với HIỆP ẤT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai