Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THANH SƠN-

Tên đầy đủ
THANH SƠN
Tên lót
THANH
Tên chính
SƠN
Họ chính
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ THẾ
1989 (Kỷ Tỵ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân