Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN THỊ CÂY-

Tên đầy đủ
PHAN THỊ CÂY
Tên lót
THỊ
Tên chính
CÂY
Họ chính
PHAN
Kết hôn VĂN PHÁNXem gia đình này

Chồng qua đời VĂN PHÁN
1975 (Ất Mão)

Qua đời