Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TRƯỚC1916-

Tên đầy đủ
THỊ TRƯỚC
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRƯỚC
Họ chính
Sinh nhật 1916 (Bính Thìn) 32 33

Kết hônTRẦN HỮU THOXem gia đình này

Anh em sinh ra TÂM ĐỨC
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 12 tháng)

Chị em sinh ra THỊ KIỀU
1920 (Canh Thân) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN UYÊN
1924 (Giáp Tý) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN MƯỜI
1926 (Bính Dần) (lúc 10 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 18 tuổi)

Anh em qua đời VĂN MƯỜI
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 26 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 27 tuổi)

Cha qua đời VĂN YÊN (Hai)
1965 (Ất Tỵ) (lúc 49 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ LƯƠNG
1971 (Tân Hợi) (lúc 55 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
11 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
5 niên
Bản thân
2 niên
Em trai
4 niên
Em gái
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN HỮU THO - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái