Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG THANH TÂM-

Tên đầy đủ
ĐẶNG THANH TÂM
Tên lót
THANH
Tên chính
TÂM
Họ chính
ĐẶNG
Kết hônNGUYỄN THỊ HÀXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
5 niên
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ HÀ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai