Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN TẶNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TẶNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
TẶNG
Họ chính
NGUYỄN