Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HỒ LÊ NHÃ VY (Ba)Tuổi đời: 12 niên2009-

Tên đầy đủ
HỒ LÊ NHÃ VY (Ba)
Tên lót
NHÃ
Tên chính
VY
Họ chính
HỒ LÊ