Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUANG TRUNGTuổi đời: 38 niên1934-1972

Tên đầy đủ
QUANG TRUNG
Tên lót
QUANG
Tên chính
TRUNG
Họ chính
Sinh nhật 1934 (Giáp Tuất) 43 39

Cha qua đời VĂN CANG(Bảy)
1946 (Bính Tuất) (lúc 12 tuổi)

Mẹ qua đờiĐÁI THỊ ĐUÔNG
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 20 tuổi)

Qua đời 1972 (Nhâm Tý) (lúc 38 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
5 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
5 niên
Bản thân