Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN ? ?-

Tên đầy đủ
TRẦN ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
TRẦN
Kết hônNGUYỄN THỊ ANHXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
TRẦN THỊ ĐƯỢM (Ba)
1943 (Quý Mùi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
1964 (Giáp Thìn)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGUYỄN TẤN ĐẠO
1966 (Bính Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
NGUYỄN KIM TĂNG
1968 (Mậu Thân)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN HỮU CƯỜNG
1971 (Tân Hợi)

Vợ qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 204 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với NGUYỄN THỊ ANH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
VĂN LÂN (Sáu) + NGUYỄN THỊ ANH - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Kết hôn:
Con gái của vợ
Con gái của vợ
Con gái của vợ
Con gái của vợ
5 niên
Con gái của vợ
2 niên
Con trai của vợ
5 niên
Con gái của vợ