Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ LỤA-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LỤA
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỤA
Họ chính
NGUYỄN