Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC MINHTuổi đời: 51 niên1970-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC MINH
Tên lót
NGỌC
Tên chính
MINH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1970 (Canh Tuất)

Kết hôn THANH THOẢNG (Tư)Xem gia đình này

Gia đình với THANH THOẢNG (Tư) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
PHÙNG DUY NHỨT + THANH THOẢNG (Tư) - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Kết hôn:
Con trai của vợ
7 niên
Con trai của vợ
16 niên
Con trai của vợ