Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM VĂN KHẢI-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN KHẢI
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHẢI
Họ chính
LÂM