Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN THỊ NGA-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ NGA
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGA
Họ chính
TRẦN
Bà nội qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)

Cha qua đờiTRẦN HẢI THOẠI
1983 (Quý Hợi)