Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN HẠO-

Tên đầy đủ
VĂN HẠO
Tên lót
VĂN
Tên chính
HẠO
Họ chính
Ông nội qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 11 ngày ứng với ngày 31 tháng 10 năm 2020)