Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN THỊ KIỂM-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ KIỂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
KIỂM
Họ chính
TRẦN
Kết hôn TÂM ĐỨCXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với TÂM ĐỨC - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai