Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHÚC KHANG (Hai)-

Tên đầy đủ
PHÚC KHANG (Hai)
Tên lót
PHÚC
Tên chính
KHANG
Họ chính