Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN (Hai)
Tên lót
PHƯƠNG
Tên chính
UYÊN
Họ chính
NGUYỄN