Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TÂM ĐỨC1917-

Tên đầy đủ
TÂM ĐỨC
Tên lót
TÂM
Tên chính
ĐỨC
Họ chính
Sinh nhật 1917 (Đinh Tỵ) 33 34

Kết hônTRẦN THỊ KIỂMXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ KIỀU
1920 (Canh Thân) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN UYÊN
1924 (Giáp Tý) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN MƯỜI
1926 (Bính Dần) (lúc 9 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 17 tuổi)

Anh em qua đời VĂN MƯỜI
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 25 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 26 tuổi)

Cha qua đời VĂN YÊN (Hai)
1965 (Ất Tỵ) (lúc 48 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ LƯƠNG
1971 (Tân Hợi) (lúc 54 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
11 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
5 niên
Chị gái
2 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN THỊ KIỂM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai