Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MẠC VĂN PHỤNG-

Tên đầy đủ
MẠC VĂN PHỤNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHỤNG
Họ chính
MẠC