Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THỊ BÍCH TUYỀN-

Tên đầy đủ
LÂM THỊ BÍCH TUYỀN
Tên lót
THỊ
Tên chính
BÍCH TUYỀN
Họ chính
LÂM