Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM VĂN NHÂN-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN NHÂN
Tên lót
VĂN
Tên chính
NHÂN
Họ chính
LÂM