Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH CẨM TÚ-

Tên đầy đủ
HUỲNH CẨM TÚ
Tên lót
CẨM
Tên chính
Họ chính
HUỲNH