Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN MINH NGOAN (Ba)-

Tên đầy đủ
PHAN MINH NGOAN (Ba)
Tên lót
MINH
Tên chính
NGOAN
Họ chính
PHAN
Kết hônHUỲNH HỒNG THẮMXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình với HUỲNH HỒNG THẮM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái