Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN PHƯƠNG-

Tên đầy đủ
VĂN PHƯƠNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHƯƠNG
Họ chính
Kết hôn? THỊ GẦNXem gia đình này

Ông nội qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THÌN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với ? THỊ GẦN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: