Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TRÂNTuổi đời: 69 niên1923-1992

Tên đầy đủ
VĂN TRÂN
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRÂN
Họ chính
Sinh nhật 1923 (Quý Hợi) 46

Kết hôn THỊ TƯXem gia đình này

Mẹ qua đờiDU THỊ ẢNH
1948 (Mậu Tý) (lúc 25 tuổi)

Cha qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân) (lúc 33 tuổi)

Anh em qua đời VĂN PHÁN
1975 (Ất Mão) (lúc 52 tuổi)

Qua đời 1992 (Nhâm Thân) (lúc 69 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
2 niên
Chị gái
6 niên
Bản thân
Gia đình của cha với THỊ CẢNH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với THỊ TƯ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai