Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRỊNH NGỌC ĐIỂM-

Tên đầy đủ
TRỊNH NGỌC ĐIỂM
Tên lót
NGỌC
Tên chính
ĐIỂM
Họ chính
TRỊNH