Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẮC THẮNG (Bảy)-

Tên đầy đủ
ĐẮC THẮNG (Bảy)
Tên lót
ĐẮC
Tên chính
THẮNG
Họ chính
Kết hônLƯU THỊ LUYẾNXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ KHUÔN (Tư)
1926 (Bính Dần)

Ông nội qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 11 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2021)

Chị em qua đời THỊ PHÈN (Hai)
13 tháng 07 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 90 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Bà nội qua đờiHỒ THỊ NHƯ
8 tháng 12 1967 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 233 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Gia đình với LƯU THỊ LUYẾN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai