Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯỜNG CỬU (Hai)Tuổi đời: 43 niên1978-

Tên đầy đủ
TRƯỜNG CỬU (Hai)
Tên lót
TRƯỜNG
Tên chính
CỬU
Họ chính
Sinh nhật 1978 (Mậu Ngọ) 24 23

Kết hônNGUYỄN THỊ KHÉOXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ THU BA (Ba)
1981 (Tân Dậu) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN NHI (Tư)
1983 (Quý Hợi) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ DIỆU HIỀN (Năm)
1985 (Ất Sửu) (lúc 7 tuổi)

Con gái sinh ra
#1
THỊ NHƯ HUỲNH (Hai)
2002 (Nhâm Ngọ) (lúc 24 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
4 niên
Em gái
3 niên
Em trai
3 niên
Em gái
Gia đình với NGUYỄN THỊ KHÉO - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai