Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN NHỰT-

Tên đầy đủ
VĂN NHỰT
Tên lót
VĂN
Tên chính
NHỰT
Họ chính
Ông nội qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất)

Cha qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em