Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MINH THÀNH-

Tên đầy đủ
MINH THÀNH
Tên lót
MINH
Tên chính
THÀNH
Họ chính
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ CẨN
1993 (Quý Dậu)