Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG VĂN KỲ-

Tên đầy đủ
ĐẶNG VĂN KỲ
Tên lót
VĂN
Tên chính
KỲ
Họ chính
ĐẶNG
Kết hônNGUYỄN THỊ LỤAXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
5 niên
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ LỤA - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái