Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THANH NGHỊ (Tư)-

Tên đầy đủ
THANH NGHỊ (Tư)
Tên lót
THANH
Tên chính
NGHỊ
Họ chính
Kết hônTRƯƠNG THỊ PHAXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 40 ngày ứng với ngày 19 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Gia đình với TRƯƠNG THỊ PHA - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai