Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TRÒ (Sáu)-

Tên đầy đủ
VĂN TRÒ (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRÒ
Họ chính
Kết hônNGUYỄN THU HIỆPXem gia đình này

Kết hônLƯƠNG THỊ THU LANXem gia đình này

Anh em sinh ra THANH TRẦM (Mười)
18 tháng 10 1977 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chín năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 7 ngày ứng với ngày 22 tháng 10 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THU HIỆP - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Gia đình với LƯƠNG THỊ THU LAN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: