Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN THỊ DƯƠNG-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ DƯƠNG
Tên lót
THỊ
Tên chính
DƯƠNG
Họ chính
TRẦN
Kết hôn VĂN CHẤT (Hai)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ PHÈN (Hai)
1923 (Quý Hợi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ KHUÔN (Tư)
1926 (Bính Dần)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
LƯU TẤN THIỆN (Hai)
1943 (Quý Mùi)

Con gái qua đời THỊ PHÈN (Hai)
13 tháng 07 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 01 tháng 08 năm 2020)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
THỊ KHÉO (Hai)
1945 (Ất Dậu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
VĂN HUỲNH (Tư)
1954 (Giáp Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
BÙI NGỌC TRINH
1955 (Ất Mùi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 31 ngày ứng với ngày 19 tháng 09 năm 2020)

Cháu nội trai sinh ra
#6
THANH TRẦM (Mười)
18 tháng 10 1977 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chín năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 2 ngày ứng với ngày 22 tháng 10 năm 2020)

Cháu ngoại gái qua đời THỊ KHÉO (Hai)
21 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 96 ngày ứng với ngày 16 tháng 07 năm 2020)

Cháu nội gái qua đờiLƯU TẤN THIỆN (Hai)
16 tháng 11 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 46 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)

Gia đình với VĂN CHẤT (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai