Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN HOÀNG LUYẾN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN HOÀNG LUYẾN
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
LUYẾN
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônHUỲNH THỊ BIAXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Gia đình với HUỲNH THỊ BIA - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai