Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGỌC ĐIỀU (Bảy)-

Tên đầy đủ
NGỌC ĐIỀU (Bảy)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
ĐIỀU
Họ chính
Kết hônNGÔ HOÀI HẬNXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Gia đình với NGÔ HOÀI HẬN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai