Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CHÂU THỊ CẨM TÚ (Sáu)-

Tên đầy đủ
CHÂU THỊ CẨM TÚ (Sáu)
Tên lót
THỊ
Tên chính
CẨM TÚ
Họ chính
CHÂU
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 32 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Ông ngoại qua đời VĂN LÂN (Sáu)
29 tháng 09 2006 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân