Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ PHÈN (Hai)Tuổi đời: 20 niên1923-1943

Tên đầy đủ
THỊ PHÈN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHÈN
Họ chính
Sinh nhật 1923 (Quý Hợi)

Kết hônLƯU VĂN TỬNGXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ KHUÔN (Tư)
1926 (Bính Dần) (lúc 3 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 194 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2020) (lúc 15 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
LƯU TẤN THIỆN (Hai)
1943 (Quý Mùi) (lúc 20 tuổi)

Qua đời 13 tháng 07 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 85 ngày ứng với ngày 01 tháng 08 năm 2020) (lúc 20 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Em gái
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình với LƯU VĂN TỬNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai