Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐỖ THỊ NHẪN (CT)Tuổi đời: 99 niên1848-1947

Tên đầy đủ
ĐỖ THỊ NHẪN (CT)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NHẪN
Họ chính
ĐỖ
Sinh nhật 1848 (Mậu Thân)

Kết hôn VĂN ĐỊNHXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ QUYỀN (Hai)
1873 (Quý Dậu) (lúc 25 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
VĂN THIỆU (Ba)
1874 (Giáp Tuất) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
VĂN KHÁNH (Tư)
1885 (Ất Dậu) (lúc 37 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
VĂN NGẠN (Năm)
1887 (Đinh Hợi) (lúc 39 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN DIỆU
1894 (Giáp Ngọ) (lúc 46 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ TÚ
1896 (Bính Thân) (lúc 48 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ PHUÔNG
1899 (Kỷ Hợi) (lúc 51 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ XEM
1900 (Canh Tý) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
VĂN CƯ (Hai)
1900 (Canh Tý) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#6
THỊ VÀNG
1900 (Canh Tý) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#7
THỊ TRẦM (Ba)
1902 (Nhâm Dần) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#8
THỊ HỨA
1903 (Quý Mão) (lúc 55 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#9
NGUYỄN VĂN THƯƠNG
1905 (Ất Tỵ) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#10
VĂN TẤN (Tư)
1905 (Ất Tỵ) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#11
THỊ THÊ (Năm)
1907 (Đinh Mùi) (lúc 59 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#12
THỊ CÁC
1907 (Đinh Mùi) (lúc 59 tuổi)

Chồng qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#13
NGUYỄN THỊ NHEN
1908 (Mậu Thân) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#14
VĂN THƯ
1908 (Mậu Thân) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#15
VĂN TỊNH
1910 (Canh Tuất) (lúc 62 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#16
VĂN QUAN
1910 (Canh Tuất) (lúc 62 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#17
VĂN CHỨC (Sáu)
1911 (Tân Hợi) (lúc 63 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#18
BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#19
THỊ MỊN
1913 (Quý Sửu) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#20
CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão) (lúc 67 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#21
THỊ MÀNG
1916 (Bính Thìn) (lúc 68 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#22
VĂN THỊNH
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 70 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#23
VĂN ÚT LỘC
1921 (Tân Dậu) (lúc 73 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#24
HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi) (lúc 75 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#25
THỊ NGÂU
1923 (Quý Hợi) (lúc 75 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#26
VĂN CHÍN
1925 (Ất Sửu) (lúc 77 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#27
VĂN MƯỜI ĐỈNH
1927 (Đinh Mão) (lúc 79 tuổi)

Cháu nội gái qua đời THỊ CÁC
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 81 tuổi)

Con trai qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 127 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020) (lúc 87 tuổi)

Cháu ngoại gái qua đờiNGUYỄN THỊ TÚ
1946 (Bính Tuất) (lúc 98 tuổi)

Cháu nội trai qua đời VĂN THỊNH
1946 (Bính Tuất) (lúc 98 tuổi)

Cháu nội trai qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi) (cùng ngày khi qua đời)

Qua đời 1947 (Đinh Hợi) (lúc 99 tuổi)

Gia đình với VĂN ĐỊNH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
2 niên
Con trai
12 niên
Con trai
3 niên
Con trai
VĂN ĐỊNH + NGUYỄN THỊ KÍCH (TT) - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
5 niên
Con gái của chồng
1 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng
4 niên
Con trai của chồng
6 niên
Con trai của chồng