Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ SO (Hai)-

Tên đầy đủ
THỊ SO (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
SO
Họ chính
Kết hônNGUYỄN THÀNH ĐUAXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 32 ngày ứng với ngày 19 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Gia đình với NGUYỄN THÀNH ĐUA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái