Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN ĐẢO-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN ĐẢO
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐẢO
Họ chính
TRẦN
Kết hônPHẠM THỊ THOAXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với PHẠM THỊ THOA - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai