Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TRÍ (Năm)Tuổi đời: 56 niên1883-1939

Tên đầy đủ
VĂN TRÍ (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRÍ
Họ chính
Sinh nhật 1883 (Quý Mùi) 38 36

Kết hônPHAN THỊ TRẦMXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN KHÁNH (Tư)
1885 (Ất Dậu) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DỤNG (Sáu)
1886 (Bính Tuất) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN NGẠN (Năm)
1887 (Đinh Hợi) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CANG(Bảy)
1891 (Tân Mão) (lúc 8 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ KÍCH (TT)
1897 (Đinh Dậu) (lúc 14 tuổi)

Cha qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 24 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
CÔNG HOÀNG
1910 (Canh Tuất) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
CÔNG KHAI
1914 (Giáp Dần) (lúc 31 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
THỊ YÊN
1916 (Bính Thìn) (lúc 33 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
TRỌNG NGHIỆP
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 35 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
VĂN MIÊN (Độc thân)
1920 (Canh Thân) (lúc 37 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
VĂN PHƯỚC
1923 (Quý Hợi) (lúc 40 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 127 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020) (lúc 52 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 199 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2020) (lúc 55 tuổi)

Con trai qua đời CÔNG KHAI
1939 (Kỷ Mão) (cùng ngày khi qua đời)

Qua đời 1939 (Kỷ Mão) (lúc 56 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
5 niên
Chị gái
1 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
6 niên
Em trai
Gia đình của cha với ĐỖ THỊ NHẪN (CT) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
2 niên
Anh em khác mẹ
12 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với PHAN THỊ TRẦM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
5 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
4 niên
Con trai