----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Khu lưu niệm tọa lạc tại đường Ninh Bình, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

0
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

d1866981cfc8fd4fd91cb69a62670b77.md.jpg
8a82e6fb3c050dd918b530d1a57ff4d7.md.jpg
f0d7257b0d06ce082fdae2ac7151337b.md.jpg
cfe516cf919b5dac9b61dc7a1c2256a9.md.jpg
45fef24a0b4c13121f755ba129e72762.md.jpg
18ef0367f61212539bd0ad6b81189971.md.jpg
6112aaa22e24ccfe39283ad8d8ef9831.md.jpg
e8edff3e57f23b0448fdce29fa576393.md.jpg
14fa9594f03bc73e87245dedc4261636.md.jpg
5451983deeaa22c3676b7d2f4504fa88.md.jpg
5866600790c8310ea500dca62ef8eba2.md.jpg
83487f070c31f7c713fbca22231e6cb9.md.jpg
a94cec193859ee5d71e521b59a9b644c.md.jpg
ccfc8959bdd84f611c72ceab23554199.md.jpg
ac6dd1331814dda9dd3e06996d787144.md.jpg
6b4242b0f1b473658b29aba772c0e5c7.md.jpg
e06308c06a810af34852dba4803e7960.md.jpg
3cc1d36859d8a54e30994cb7640b3a22.md.jpg
a9e8b200c5d8875e983fa9fe4056738a.md.jpg
fd34b9eb03447ede7eeb90527a64aaad.md.jpg
bb7b7f189dd4cabb52bb6647186afef4.md.jpg
d6b58800e4a78243c7357e6167ce12bf.md.jpg
fead76e25269e6747de03a5b8c4b9a0d.md.jpg
0e3b3aed69e7012d6be192cc8d48cac0.md.jpg
c9274993211687027f455af526f054c7.md.jpg
3c49dd12b23af08c2deb63fa4ca625f7.md.jpg
bbd06c3aaea6accd41de536d91b13b0b.md.jpg
312ec4716a1f0614a0f6395aef9f9914.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI NGỌC TINH (XÃ TÂN HƯNG TÂY, HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)