----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Lăng mộ Quan đại thần tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

INFO

Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1714~1765) ở xứ Đàng Trong cử các Quan đại thần Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ vào trấn nhậm vùng đất Tây Ninh ngày nay. Ba ông cùng với đội binh mã của triều đình thực hiện việc di dân khai hoang lập ấp và giữ gìn an ninh ở vùng đất biên cương.

Vùng đất này thời điểm đó là một khu vực rất phức tạp, bởi sự tranh giành ảnh hưởng của Vương quốc Ayutthaya, Vương quốc Chân Lạp và các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Rất nhiều cuộc giao chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây, Ba vị Quan đại thần cũng đã hy sinh trong chiến trận; tưởng nhớ công ơn của Ba anh em nhà họ Huỳnh và các nghĩa binh; nhân dân địa phương lập đền, miếu để thờ ở nhiều nơi và được gọi chung là đền thờ Quan Lớn Trà Vong.

Đây cũng chính là một tiền đề để Võ Vương tiến hành biện pháp cứng rắn nhất là chinh phạt toàn diện Chân Lạp, hình thành nên địa giới khu vực Nam Bộ ngày nay của chúng ta (1757).

GALLERY

dd68392845afdf1eb96eb4004f55ebc6.md.jpg
7a09254bee8377b9073683b77f3c5168.md.jpg
ba1c32937afb7420f61fa7382f2baa7d.md.jpg
db7cde9471530e3c5e720d311d7e34c7.md.jpg
b3c4c9272f27276bec192f183ebb58c7.md.jpg
8b9184b7aac7dabcc4efbd193b715151.md.jpg
5edeb1ffcb4bc1a8509506727ce35ed7.md.jpg
8d511725c3b84f88c6da4c7a86fec48c.md.jpg
9c4722123965c17da20662f197e7294a.md.jpg
59efe255c9ec16a80aca21b07271ca21.md.jpg
e8903e1e00b9533ca646b66ee4387837.md.jpg
8db26c10ea099baa12edf1c4953ba39c.md.jpg
c36bff3a0a18b6de9da3063b23fd0437.md.jpg

Previous reading
CHÙA CẨM PHONG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI CẨM GIANG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)