Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Hoàng.jpg

Chân dung Nguyễn Hoàng.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
107 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
16 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 248 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)11:31:37

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN HOÀNG (Hai)
13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 65 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021)89ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam917 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 282 ngày ứng với ngày 10 tháng 12 năm 2021)584Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam30 tháng 11 2019 - 08:58:21