Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thị Mỹ Anh.jpg

Chân dung Nguyễn Thị Mỹ Anh.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
112 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
9 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 252 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)12:23:46

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)
16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 46 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2021)86ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam622 tháng 06 2019 - 14:02:11