Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Đỗ Thái.jpg

Chân dung Nguyễn Đỗ Thái.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
136 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
7 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 251 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)12:32:25

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN ĐỖ THÁI (Hai)
2 tháng 05 1984 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tư năm Giáp Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 74 ngày ứng với ngày 13 tháng 05 năm 2021)36011 tháng 05 2019 - 22:57:13