Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung ĐỖ THÀNH TÀI

Chân dung ĐỖ THÀNH TÀI

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
136 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Tiêu đề: Chân dung ĐỖ THÀNH TÀI
Thay đổi cuối 15 tháng 02 2019 (Nhầm ngày Mười Một tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 5 ngày ứng với ngày 22 tháng 02 năm 2021)09:09:01

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
ĐỖ THÀNH TÀI (Sáu)
25 tháng 12 1967 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 304 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2021)53228 tháng 05 2019 - 16:11:48